Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Uldynowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Adwokacka Mateusz Uldynowicz, ul. Śląska 31/9, 70–434 Szczecin.


Przetwarzam Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia Ci odpowiedzi na pytanie, które umieściłeś w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja moich prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników strony internetowej.


Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.