Klient indywidualny

Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych, które najczęściej zwracają się do mnie z następującymi kwestiami:
  • odszkodowania, reklamacje, spory z przedsiębiorcami;
  • dziedziczenie, testamenty, działy spadków;
  • kwestie związane z rozwodami i władzą rodzicielską;
  • odszkodowania ze stosunku pracy (również z tytułu mobbingu i dyskryminacji) oraz odwołania od wypowiedzeń umów o pracę;
  • opiniowanie i sporządzanie umów, porozumień itp.;
  • windykacja należności.

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, służę również swoimi usługami w zakresie reprezentacji w sądach i urzędach, a także sporządzam pisma przedprocesowe i procesowe.

Masz inny problem, który nie został wymieniony powyżej? Skontaktuj się ze mną, a z pewnością wspólnie znajdziemy jego rozwiązanie.