Klient indywidualny

W zależności od potrzeb Klienta świadczę usługi z zakresu:
  • prawa cywilnego (w tym odszkodowania, sprawy konsumenckie, reklamacje, spory z przedsiębiorcami, sprawy o zapłatę należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy),
  • prawa spadkowego (dziedziczenie, testamenty, dział spadku),
  • prawa rodzinnego (rozwody, ustalanie kontaktów, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, alimenty, podziały majątku),
  • prawa pracy (odszkodowania ze stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem odszkodowań z tytułu mobbingu i dyskryminacji, odwołania od wypowiedzeń umów o pracę.
Ponadto zajmuję się:
  • opiniowaniem i sporządzaniem umów, porozumień i innych dokumentów,
  • windykacją należności,
  • reprezentacją klientów w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej (urzędami) i innymi podmiotami, w tym sporządzaniem pism przedprocesowych i procesowych.
Udzielam również porad prawnych stacjonarnie, a także zdalnie (telefonicznie, poprzez e-mail lub Skype).
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Skontaktuj się ze mną.